background
„We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
„Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
„De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“
  • „We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
  • „Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
  • „De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“

Energie Coöperatie Borsele

Wie werkt er mee aan de eerste stappen?

Een van de resultaten van het project Duurzaam Diekendamme is de samenwerking tussen de drie genomineerde dorpsteams Nisse, Ovezande en Baarland. Waar Baarland uiteindelijk de hoofdprijs in ontvangst mocht nemen, won Nisse de Ace Award voor het beste plan om het dorp klimaatneutraal te maken. Het belangrijkste voorstel van het team Nisse is de oprichting van een duurzame energiecoöperatie. Dit idee is omarmd door de andere teams en de projectgroep. Voor het oprichten van een energiecoöperatie voor heel Borsele is de projectgroep nu op zoek naar personen in de gemeente die mee willen aan de eerste stappen. De inzet is nu om eerst een initiatiefgroep te vormen die bestaat uit mensen uit heel Borsele. Wie hiervoor belangstelling heeft kan zich hiervoor nu melden.

De energiecoöperatie
Bij een lokale energiecoöperatie hoef je niet meteen te denken aan een nieuwe energiemaatschappij die energie op gaat wekken en gaat leveren aan de leden of klanten. Er is een breed scala aan activiteiten die zo’n organisatie op kan zetten. Denk bijvoorbeeld aan het geven van energieadviezen, het laten maken van energiescans van woningen, de gezamenlijke aanbesteding van woningisolatie, het opzetten van grotere zonne-energieprojecten op openbare gebouwen of grote loodsen, enz. Ook het verwarmen van een zwembad met energie van houtsnippers is iets waaraan je kunt denken. Een energiecoöperatie zou ook het initiatief kunnen nemen voor een systeem met elektrische deelauto’s. Het zijn maar een paar voorbeelden. Het belangrijkste van een lokale energiecoöperatie is dat je het samen doet (het wordt uiteindelijk een vereniging met leden) en dat het duurzaam is. Daarbij is er ruimte voor het lokale bedrijfsleven om deel te nemen aan verschillende projecten die door de coöperatie worden opgezet.

Waarom? 
De energievoorziening is nu nog te veel gebaseerd op fossiele brandstoffen (gas, kolen en olie) die in grote centrales worden ingezet om stroom op te wekken. Duurzame energiebronnen (wind, zon, waterkracht, aardwarmte) zijn bronnen die diffuus verspreid zijn en niet centraal (op één plek), maar decentraal (overal verspreid) gewonnen kunnen worden. Duurzame energie wordt dus lokaal opgewekt, daar past een lokale organisatie bij. Natuurlijk zijn er nog meer argumenten voor lokale energiecoöperaties. Niet voor niets zijn er de laatste tijd inmiddels al vele tientallen in Nederland opgezet en komen er nog wekelijks bij.

Aan de slag in Borsele  
Om de mogelijkheden voor een duurzame energiecoöperatie in Borsele te verkennen wil de projectgroep graag in contact komen met inwoners uit Borsele die hieraan een bijdrage willen leveren. Daarbij zoekt de projectgroep naar inwoners van Borsele die met elkaar een evenwichtige initiatiefgroep kunnen vormen. Dat wil zeggen dat we op zoek zijn naar mensen die elkaar aanvullen in kennis, ervaring en netwerk. Hierbij gaat het zowel om mensen met (technische) kennis over duurzame energie als mensen met organisatietalent, een financiële achtergrond of een kei in communicatie.

Belangstellenden kunnen informatie aan vragen en/of zich aanmelden voor een eerste informatiebijeenkomst via info@diekendamme.nl.