background
„We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
„Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
„De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“
  • „We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
  • „Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
  • „De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“

Verschillende energiemeters en teruglevering

Analoge meter
Een analoge meter is een energieverbruiksmeter met een horizontale draaischijf, ook wel een Ferraris-meter genoemd. Bij terugleveren van energie aan uw energieleverancier draait de draaischijf en daarmee het telwerk terug.

Slimme meters
De digitale meter registreert uw verbruik en teruglevering apart. Deze meter registreert en kan gegevens doorsturen naar uw energieleverancier.

De meeste Nederlandse huizen hebben nu nog een analoge meter, maar netbeheerders en energieleveranciers vervangen deze analoge meters door slimme meters. In 2020 is naar verwachting 80% van alle meters slimme meters. 

Twee telwerken
Sommige analoge meters en de meeste slimme meters hebben twee telwerken: één voor laagtarief en één voor hoogtarief. Heeft u een dubbeltariefmeter, maar geen contract voor dubbeltarief? Dan telt uw energieleverancier de stand van beide telwerken bij elkaar op en brengt het totaalverbruik in rekening tegen normaaltarief. 

Verschil in meten van uw teruglevering
Bij analoge meters draait het telwerk terug wanneer u energie aan uw energieleverancier teruglevert. Salderen is bij een analoge meter niet aan de orde, mits u niet meer energie teruglevert dan u opwekt.

Een slimme meter registreert verbruik en teruglevering apart. Bij het opmaken van uw jaarafrekening saldeert uw energieleverancier de aan u geleverde elektriciteit en de door uw teruggeleverde elektriciteit.

Salderen bij twee telwerken
Heeft u een meter met een dubbel telwerk? En heeft u een contract met uw energieleverancier met dubbeltarief? Vraag dan uw energieleverancier hoe die uw verbruik en teruglevering in laag- en hoogtarief saldeert. Wanneer uw leverancier alle opgewekte energie saldeert tegen alle verbruikte energie, dan is er niets aan de hand.

Sommige leveranciers salderen echter het verbruik en de teruglevering van laag- en hoogtarief apart. Dat is waarschijnlijk ongunstig voor u: overdag wekken uw zonnepanelen veel energie op, terwijl u overdag vaak weinig energie verbruikt. U levert dan veel energie terug in het laagtarief, terwijl u weinig energie verbruikt in het laagtarief. Hierdoor gaat u in het laagtarief al snel over uw salderingsgrens heen, waarna u slechts een terugleververgoeding krijgt voor de energie boven uw salderingsgrens.

Wanneer uw energieleverancier uw verbruik en teruglevering ongunstig saldeert, dan kunt u uw contract van dag- en nachttarief naar enkeltarief wijzigen of overstappen over naar energieleverancier die uw teruglevering wel gunstig saldeert.

Vragen
Heeft u nog vragen over energiemeters? Neemt u dan contact op met uw energieleverancier.