background
„We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
„Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
„De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“
  • „We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
  • „Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
  • „De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“

Wat is salderen?

Voordat u zelf energie opwekte, ontving u van uw energiebedrijf een rekening waarop stond hoeveel elektriciteit zij u geleverd had. Nu u zelf elektriciteit opwekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen, kunt u deze elektriciteit meteen zelf gebruiken. Maar op het moment dat u meer elektriciteit opwekt dan u nodig heeft, dan levert u elektriciteit terug aan uw energiebedrijf. En wanneer u zelf geen elektriciteit opwekt, maar wel elektriciteit verbruikt, dan levert uw energiebedrijf u elektriciteit.

Salderen
Op uw jaarrekening van uw energiebedrijf staat daarom nu hoeveel elektriciteit uw energiebedrijf u geleverd heeft en hoeveel elektriciteit u aan uw energiebedrijf heeft teruggeleverd. De elektriciteit die u heeft geleverd trekt uw energiebedrijf af van de elektriciteit die zij aan u leverden. Deze aftreksom heet salderen. Aan salderen zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

Om te kunnen salderen moet u uw opgewekte elektriciteit via dezelfde aansluiting terugleveren als waarmee het energiebedrijf u elektriciteit levert.

- De regels voor saldering en de terugleververgoeding gelden alleen als u een kleinverbruikersaansluiting hebt.
- Niet alle elektriciteit die u terug levert, telt mee voor het salderen. Daar is een grens aan gesteld: de salderingsgrens.

Wat is de salderingsgrens?
Uw salderingsgrens hangt af van de hoeveelheid elektriciteit die het energiebedrijf u heeft geleverd. U kunt nooit meer salderen dan de hoeveelheid elektriciteit die u van het energiebedrijf afneemt. Deze salderingsgrens is dus voor iedereen anders. U vindt uw salderinggrens terug op uw energierekening.

Rekenvoorbeeld:
Uw energiebedrijf levert u 3500 kWh per jaar. Uw zonnepanelen leveren 2000 kWh op en daarvan gebruikt u zelf direct 1200 kWh. U levert dan dus 800 kWh terug aan uw energiebedrijf. De salderingsgrens is in dit voorbeeld 3500 kWh: de hoeveelheid elektriciteit die het energiebedrijf aan u heeft geleverd. Van die 3500 kWh wordt 800 kWh afgetrokken: de door u teruggeleverde energie. U moet dan nog voor 2700 kWh betalen.

Levert u meer terug dan uw energiebedrijf u levert?
Blijft er na salderen nog een hoeveelheid energie over, die u aan uw energiebedrijf teruggeleverd heeft? Dan krijgt u voor deze elektriciteit een terugleververgoeding. Uw energiebedrijf bepaalt zelf de hoogte van deze terugleververgoeding, maar er is wettelijk vastgelegd dat dit een redelijke vergoeding moet zijn. Bijvoorbeeld 7 cent per kWh. Dat is flink lager dan de circa 22 cent per kWh die salderen u oplevert. Het is daarom niet verstandig meer zonnepanelen te installeren dan het aantal dat u nodig heeft om uw eigen jaarverbruik aan kWh op te brengen.

Rekenvoorbeeld:
Uw energiebedrijf levert u 500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2200 kWh op. Daarvan gebruikt u zelf direct 1000 kWh. U levert dan 1200 kWh terug aan het openbare net.
Uw salderingsgrens is in dit voorbeeld 500 kWh. U levert wel 1200 kWh terug aan uw energiebedrijf, maar omdat u 500 kWh afnam, kunt u maximaal 500 kWh salderen. Voor de overige 700 kWh ontvangt u een terugleververgoeding.

Vragen
Heeft u nog vragen over salderen en terugleveren? Neemt u dan contact op met uw energieleverancier.