background
„We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
„Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
„De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“
  • „We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
  • „Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
  • „De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“

Thema 1 - Energie & Klimaat

Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling. Het werkt door in bijna alle aspecten van duurzaamheid. Produceren, consumeren, maar ook recyclen is ondenkbaar zonder dat er energie aan te pas komt. Fossiele brandstoffen zijn eindig en veroorzaken luchtverontreiniging en klimaatveranderingen, met alle gevolgen van dien.  De inzet is om de CO2 uitstoot mondiaal met 80% terug te dringen voor 2040. Duurzame ontwikkeling richt zich op de ontwikkeling van een andere - duurzame – energiehuishouding.

Die kan tot stand komen door een combinatie van energiebesparing, inzet van duurzame energiebronnen en het zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de beschikbare energie. 

Misschien wel de belangrijkste vraag in dit project is: hoe kunnen we ons dorp ‘CO2 of klimaatneutraal maken?*’ of ‘hoe kunnen zo veel mogelijk onze eigen energie duurzaam opwekken?’.

Het belang van het thema Energie & Klimaat is een duurzaam dorpsplan is zo groot, dat het extra aandacht verdient. Het dorp dat voor dit thema met de beste voorstellen komt, krijgt een aparte prijs (award) in het kader van het Europese ACE project.

Het thema energie heeft een overlap met andere thema’s, zoals wonen (de meeste energie in dorpen wordt gebruikt in woningen,openbare  gebouwen en MKB) en mobiliteit (autobrandstoffen).

Zet voorstellen en ideeën voor het thema energie, die ook andere thema’s raken zo veel mogelijk onder het thema energie. Verwijs ernaar bij de andere thema’s.

(* Bij het maken van een plan om het dorp klimaatneutraal of energie-zelfvoorzienend te maken, mogen grote bedrijven (zoals in het Sloegebied) buiten beschouwing gelaten worden)