background
„We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
„Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
„De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“
  • „We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
  • „Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
  • „De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“

Thema 10 - Samenwerking, sociale samenhang en vitaliteit

Gemeenschappelijke voorzieningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van een dorp. Dat geldt wellicht nog meer voor de sociale samenhang.  Ondanks alles is er in de gemeente Borsele nog steeds sprake van een sterke samenhang en samenwerking van en tussen bewoners en bedrijven. De vele verenigingen, kerken, evenementen en gemeenschappelijke activiteiten getuigen hiervan. Veel mensen voelen zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid van het dorp of de gemeente en zetten zich hier op tal van manieren voor in. Vrijwilligerswerk staat door de toegenomen individualisering weliswaar onder druk, maar komt op formele en informeel niveau op grote schaal voor. Dat is een belangrijke verworvenheid die gekoesterd mag worden. Maatschappelijke organisaties en verbanden, verenigingen, vrijwilligers, ze zorgen er met elkaar voor dat een dorp om kan gaan met problemen en uitdagingen. Ze bepalen voor een belangrijk deel de gezamenlijke beleving en ervaringen van alles wat er op een dorp gebeurt en georganiseerd wordt.

Dat is een kracht die niet alleen bepalend is voor de leefbaarheid, maar ook voor de toekomst van het dorp.  Het samen werken aan een plan (en later de uitvoering) om het dorp duurzamer en toekomstbestendiger te maken valt hier zeker ook onder! 
 Hoe kunnen we die sociale krachten van het dorp in stand houden en versterken?