background
„We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
„Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
„De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“
  • „We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
  • „Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
  • „De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“

Thema 11 - Zorg en Welzijn

Zorg en welzijn zijn belangrijk voor de leefbaarheid op het platteland. Kenmerkend voor de moderne samenleving is dat zorg en welzijn voor een belangrijk deel zijn ‘georganiseerd’ en ‘geïnstitutionaliseerd’.  Maatschappelijke organisaties zijn opgetuigd om zorg en welzijn te ‘leveren’ als een product. Die organisaties zijn door schaalvergroting groter en vaak ook onpersoonlijker geworden. In een tijd waarin de economie onder druk staat staan ook georganiseerde vormen van zorg en welzijn onder druk. Veel door de overheid verstrekte zorgvoorzieningen zullen vervallen of inkrimpen.

We moeten met z’n allen van de verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij toegroeien. Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale netwerken spelen daar een belangrijke rol in. Ze zijn de smeerolie van onze maatschappij. Maar de druk op mantelzorgers is nu vaak al groot. 
Hoe houden we in de toekomst een goede zorg in stand?