background
„We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
„Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
„De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“
  • „We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
  • „Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
  • „De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“

Thema 12 - Kunst, cultuur en sport

Kunst en cultuur verrijken het leven. De leefbaarheid van het platteland wordt mede bepaald door het aanbod aan kunst en cultuur en de mogelijkheden er zelf een bijdrage aan te leveren. Natuurlijk ziet het culturele leven op het platteland er anders uit dan in de grote steden.  Cultuur en kunst is echter niet iets dat uitsluitend in grote theaters of bekende musea plaatsvindt (en ook die zijn bereikbaar vanaf het platteland). Cultuur kent vele uitingsvormen. De verscheidenheid is groot.

Hoe houden we een interessant kunst- en cultureel  aanbod in stand en bereikbaar? En op welke wijze kunnen deze de identiteit van het dorp en de gemeente versterken?

Sport en beweging zijn niet alleen van belang voor het individueel welzijn (gezondheid), sportbeoefening in verenigingsverband versterkt de sociale samenhang in elk dorp.

Evenementen op het gebied van sport en cultuur leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van het platteland voor jong en oud. De inzet van vrijwilligers is hierbij van onschatbare waarde.