background
„We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
„Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
„De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“
  • „We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
  • „Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
  • „De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“

Thema 2 - Mobiliteit (personen vervoer)

Op het platteland ontbreekt het aan goed openbaar vervoer, dat aansluit op de steeds groeiende mobiliteitsbehoefte van verschillende groepen bewoners. Veel huishoudens op het platteland hebben één of meer auto´s. Het aantal autoritten en het aantal afgelegde kilometers is de afgelopen jaren alleen maar gestegen. Dat is niet duurzaam. De groei van de automobiliteit is een van de meest weerbarstige problemen voor het terugdringen van de CO2 uitstoot.

Daarnaast worden autobrandstoffen steeds duurder; een groeiend aandeel van het gezinsinkomen wordt hieraan besteed. Zijn er nieuwe vervoersmodellen (voor het dorp of heel Borsele) beschikbaar of te bedenken die tegemoet komen aan de mobiliteitsbehoefte van dorpsbewoners, nu en in de toekomst?

Denk ook aan de doelgroep scholieren, ouderen en minder mobiele medemensen die toch graag van A naar B gaan. Het is belangrijk dat zorgbehoevenden blijven participeren in onze maatschappij en vervoer draagt daar aan bij.