background
„We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
„Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
„De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“
  • „We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
  • „Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
  • „De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“

Thema 3 - Afval & Kringlopen (Afval bestaat niet!)

Samen produceren we een aanzienlijke hoeveelheid afval. Er zijn de afgelopen jaren al een aantal stappen in de goede richting gezet om afval te scheiden en te recyclen.

Op deze punten is er zeker nog meer winst te halen. Dat geldt voorhuishoudelijk- en klein chemisch afval, plastic, oud papier en GFT. Maar ook worden veel gebruiksvoorwerpen afgedankt voordat ze versleten zijn. Daarmee gaan grondstoffen en energie te snel verloren.

Hergebruik van duurzame gebruiksgoederen kan de levensduur verlengen. Hoe kunnen we afval beperken, recyclen, hergebruiken en daarmee grondstoffen sparen en kringlopen (beter) sluiten?