background
„We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
„Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
„De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“
  • „We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
  • „Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
  • „De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“

Thema 5 - Groen, natuur, landschap en recreatie

Over het algemeen zijn inwoners van het Zeeuws platteland erg tevreden over hun leefomgeving.
We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving. De Zak van Zuid-Beveland is een prachtig gebied met waardevolle natuur- en landschapselemententen als welen, grenslinden, kreken, vliedbergen en kleine dorpen. Niet voor niets heeft de overheid daarom in 1994 de Zak van Zuid-Beveland aangewezen als Waardevol Cultuurlandschap en vervolgens in 2005 als onderdeel van Nationaal Landschap Zuidwest-Zeeland. We genieten er zelf van en er zijn ook steeds meer recreanten die de Zak van Zuid Beveland weten te vinden. Dat kan nog verder gestimuleerd worden.

Minder fraai zijn soms de bedrijventerreinen, die wel wat beter in het landschap ingepast kunnen worden, en de drukte op de wegen neemt toe.  Hoe kunnen we een aantrekkelijk landschap en een mooi dorp in stand houden en zo mogelijk nog aantrekkelijker maken? Hoe kunnen we (oude en nieuwe) economische activiteiten combineren met een aantrekkelijk landschap?

Tot een aantrekkelijke omgeving rekenen we niet alleen het landschap buiten de dorpen, maar ook de dorpskernen zelf en de randen daarvan. De ‘kwaliteit’ van de bebouwde omgeving en de inrichting van de ruimte is eveneens een belangrijke aspect van duurzaamheid.