background
„We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
„Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
„De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“
  • „We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
  • „Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
  • „De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“

Thema 6 - Water

Zeeland is een waterrijke provincie. Wereldwijd wordt de beschikbaarheid aan veilig schoon zoet water een steeds groter proleem. Ook in Zeeland proberen we het zoete regenwater beter ‘vast te houden’ en niet meer direct uit de polders te pompen.

Water is ook een consumptiegoed in het huishouden. We gebruiken er steeds meer van. Zo’n 140 liter per persoon per dag. Hoewel de drinkwatervoorziening in Zeeland nog geen echt groot probleem is, is er toch reden om zuinig om te gaan met water. Welke duurzame oplossingen zie je om het beschikbare water beter te gebruiken?

Water is ook een belangrijke aspect in het landschap en de bebouwde omgeving. Waterpartijen in- en buiten de bebouwde kom worden over het algemeen hoog gewaardeerd en zijn medebepalend voor de aantrekkelijkheid van het landschap voor bewoners en recreanten.