background
„We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
„Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
„De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“
  • „We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
  • „Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
  • „De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“

Thema 7 - Wonen

Hoe we wonen is belangrijk voor ons welzijn en ons gevoel van welbevinden. Dorpen in Borsele worden gekenmerkt door een grote diversiteit aan woningen; oud en nieuw, huur en particulier eigendom, groot en klein. Uit het oogpunt van duurzaamheid is er veel te winnen in de zogenaamde bebouwde omgeving. Dat geldt zeker voor het energieverbruik in verschillende woningen, maar ook voor het gebruik van de bouwmaterialen en de levenscyclus van een woning.  Hoe wonen we in Borsele over 25 jaar? Hoe gebruiken we onze woning?

Bij wonen hoort ook de directe woonomgeving, met aantrekkelijke straten, pleinen en andere openbare ruimten met veel groen en speelruimte.