background
„We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
„Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
„De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“
  • „We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
  • „Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
  • „De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“

Thema 8 - Bedrijven en werkgelegenheid

Het MKB vormt, in en aan de rand van de dorpskernen, de ruggengraat van de locale economie. De echt grote bedrijven liggen in het Sloegebied of buiten de gemeente. Die laten we in dit verband dan ook even buiten beschouwing. Het MKB zorgt letterlijk voor bedrijvigheid, werkgelegenheid en inkomen. Daarbij voorzien ze inwoners van de gemeente (en daarbuiten) met producten en diensten en ondersteunen ze tal van maatschappelijke activiteiten.

Binnen het bedrijfsleven zelf bestaat er een toenemende mate belangstelling voor duurzaamheid. In dit geval spreken we over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).  Daarmee staan we nog maar aan het begin van een proces. Er valt nog veel winst op het gebied van duurzaamheid te bereiken. Dat geldt zeker ook voor het gebruik en de inrichting van bedrijventerreinen. Hoe kunnen we stimuleren dat bestaande bedrijven verder verduurzamen en duurzame bedrijven zich in Borsele willen vestigen? Hoe krijgen we nieuwe kleine en innovatieve bedrijven weer in het dorp?