background
„We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
„Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
„De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“
  • „We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
  • „Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
  • „De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“

Thema 9 - Gemeenschappelijke voorzieningen

De leefbaarheid op het platteland wordt in belangrijke mate bepaald door de bereikbaarheid en kwaliteit van allerlei voorzieningen. Die staan als gevolg van voortgaande schaalvergroting, bevolkingssamenstelling en toegenomen mobiliteit onder druk.

Dit is voor de gemeente Borsele al vele jaren een punt van zorg en aandacht, maar ook actie. Ook de dorpsraden richten zich op het instandhouden en liefst uitbreiden van gemeenschappelijke voorzieningen. Daarbij gaat het niet alleen om de dokter, de bakker, de basisschool, het verenigingsgebouw en de sportaccommodaties, maar ook om diensten als snel internet.

Als de omstandigheden veranderen moeten de bakens soms verzet worden en nieuwe oplossingen gevonden worden om bestaande en nieuwe voorzieningen bereikbaar te maken en te houden. Hoe houden we het dorp leefbaar en houden we voorzieningen bereikbaar?