background
„We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
„Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
„De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“
  • „We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
  • „Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
  • „De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“

Het project

In het voorjaar voorjaar van 2012 is in de gemeente Borsele een uniek project van start gegaan.
De inzet was om in Borsele één van de meest duurzame dorpen van Nederland te ontwikkelen. Het project ‘Duurzaam Diekendamme’ was in eerste instantie een wedstrijd. Het winnende dorp ontving onder meer een hoofdprijs van € 50.000. Alle dorpen in de gemeente konden er aan mee doen. De prijs is op 12 december 2012 toegekend aan het team, dat in de loop van dit jaar het beste plan heeft gemaakt om het eigen dorp ‘duurzaam’ te maken. Het project is een initiatief van het ‘Bedrijvennetwerk Duurzaam Borsele’ en het Zeeuws Klimaatfonds. Dit project valt onder de Stichting Land van Borsele

De term ‘duurzaam’ verwijst naar het begrip ‘duurzame ontwikkeling’. Dit inmiddels breed ingeburgerde begrip is voor het eerst omschreven in het wereldwijd bekend geworden ‘Brundlandt-rapport’ (‘Our Common Future’uit 1987). Het rapport leidde in 1992 tot de grootste VN conferentie ooit. Voor het eerst werd daarin het verband gelegd tussen wereldwijde milieu- en ontwikkelingsvraagstukken. Sindsdien is duurzame ontwikkeling een belangrijk uitgangspunt geworden voor internationale verdragen en het beleid van de overheid.

In de afgelopen jaren is duurzame ontwikkeling ook steeds meer een leidraad voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. We zitten nu in een fase waarin steeds meer mogelijkheden ontstaan om duurzame ontwikkeling echt in praktijk te brengen. Zo kunnen we nu huizen en scholen bouwen die zelfvoorzienend zijn voor hun energie. Er komen steeds meer producten op de markt die duurzaam geproduceerd zijn of veel minder energie gebruiken dan vroeger. We scheiden ons afval steeds beter en recyclen de bruikbare grondstoffen in kringlopen.
 Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen.

Met deze positieve ontwikkelingen is er nog een wereld te winnen. Dat is ook nodig, want we zijn er nog lang niet. Er moeten nog heel wat sprongen gemaakt en stappen gezet worden. Duurzame ontwikkeling is een proces van vele jaren. Burgers dragen hier gelukkig al veel aan bij via het werk, steun aan maatschappelijke initiatieven en door maatregelen in eigen woning en huishouden. In het project Duurzaam Diekendamme willen de initiatiefnemers de ideeën, de kennis en de kracht van de inwoners en bedrijven van gemeente Borsele bundelen voor een volgende stap. Na de CO2-neutrale woning en de klimaatneutrale straat is het in Zeeland nu tijd voor het duurzame dorp.

Voor het project Duurzaam Diekendamme werden alle dorpen in de gemeente uitgenodigd en uitgedaagd om in enkele maanden een plan te maken dat er toe moet leiden dat hun dorp het meest duurzame dorp van Nederland kan worden. In het plan moeten zo veel mogelijk aspecten van duurzaamheid uitgewerkt worden met concrete ideeën. Daarbij konden de nog te vormen dorpteams zichzelf vragen voorleggen als: Hoe kunnen we ons eigen dorp klimaatneutraal maken? Hoe kunnen we meer streekproducten maken en consumeren? Hoe kunnen we het gezamenlijk personenvervoer beter regelen? Kortom, hoe maken we ons dorp daadwerkelijk toekomstbestendig.

Impuls voor de leefbaarheid


Bij het maken van een dorpsplan gaat het niet alleen om een opsomming van (technische) oplossingen. Voor de initiatiefnemers is het minstens zo belangrijk dat het hele dorp erbij betrokken wordt. Het dorp dat hier het best in slaagde had zeker een streepje voor bij de jury, die voor dit project is ingesteld om alle dorpsplannen te beoordelen. 


Op 12 december 2012 is een ‘finale’ bijeenkomst georganiseerd waarbij de beste dorpsplannen gepresenteerd zijn. De jury op deze bijeenkomst Baarland als winnaar uitgerepem. Zij krijgen niet alleen een som geld voor de realisering van de eerste activiteiten, maar ook de steun van een aantal Borselse ondernemers. Het winnende dorp kan dus aan de slag!
Andere dorpen die ook met goede plannen en ideeën zijn gekomen worden waar mogelijk eveneens ondersteund.
Op termijn moet immers ieder Borsels dorp ‘duurzaam’ worden.

Breder project

Het project Duurzaam Diekendamme maakt deel uit van een breder project. Zowel in Nederland als in andere Europese landen zijn er dorpen bekend die voorop lopen om het dorp klimaatneutraal of duurzaam te maken. De gedachte is dat deze ‘voorlopers’ veel van elkaar, en aan andere dorpen,kunnen leren.Het Zeeuws Klimaatfonds werkt mee aan een Europese project (ACE - Academy of Champions for Energy) om die kennisuitwisseling te versnellen. Alle duurzame dorpen komen ook in aanmerking voor een Europese prijs, die in 2015 wordt uitgereikt.

Voor de provincie Zeeland kan het Duurzaam Dorp Borsele gezien worden als een voorbode om meer dorpen in Zeeland sneller te verduurzamen, op basis van de inzet van de lokale bevolking en lokale bedrijven.