background
„We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
„Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
„De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“
  • „We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
  • „Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
  • „De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“

Criteria

Om te bepalen welk team het beste duurzame dorpsplan heeft gemaakt maakt de jury gebruik van een lijst van criteria. De jury is vrij om nog aanvullende aspecten mee te wegen.

De vooraf opgestelde criteria zijn:

Brede visie 
Er zijn in totaal 12 thema’s onderscheiden. Van de teams wordt verwacht dat ze op zo veel mogelijk thema’s met één of meer ideeën of voorstellen komen.

Samenhang

Duurzame ontwikkeling is meer dan een verzameling van losstaande voorstellen en ideeën.  Wie samenhang in het plan aan weet te brengen heeft een streepje voor.

Het thema Energie en Klimaat dient in ieder geval goed uitgewerkt te worden (in ieder geval voor de aparte ACE award)

Goede uitwerking

Voorstellen en ideeën zijn goed uitgewerkt (volgens aanwijzingen handleiding)

Originaliteit

Het plan moet op onderdelen liefst verder gaan dan een opsomming van voorstellen die al breed bekend en ingevoerd zijn.

Haalbaarheid en uitvoerbaarheid

Voorstellen en ideeën moeten op korte of op langere termijn wel haalbaar en uitvoerbaar zijn.

Betrokkenheid
De betrokkenheid van het hele dorp is belangrijk, zowel bij de planvorming als bij de (latere) uitvoering.  Hoe pakken de dorpsteams dit aan?

Beste voorstel voor besteding van de hoofdprijs
Onderdeel van het plan is een voorstel voor de besteding van de hoofdprijs van € 50.000. Goede voorstellen hebben een streepje voor.

Extra’s

Een dorpsteam dat met extra’s komt, scoort extra punten. Extra’s kunnen bestaan uit goede voorstellen die bijvoorbeeld de hele gemeente (of heel Zeeland) betreffen, vernieuwend zijn (voor Borsele) of de jeugd er actief bij weten te betrekken.