background
„We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
„Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
„De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“
  • „We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
  • „Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
  • „De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“

Particuliere woningverbetering

Een onderdeel van Duurzaam Diekendamme is het project Duurzame Particuliere Woningverbetering Borsele. Dit project heeft als doel de inwoners van de gemeente Borsele te informeren, te adviseren en te motiveren op het gebied van particuliere woningverbetering in relatie tot energiemaatregelen, bouwkundige verbeteringen en levensloopbestendigheid.

De verschillende dorpsplannen die zijn ingediend in het kader van Duurzaam Diekendamme gaan op de een of andere manier in op het energetisch verbeteren van woningen en gebouwen. Echter niet alleen op het gebied van energie is winst te halen. Ook levensloopbestendig wonen en het tegengegaan van verkrotting zijn middelen om een dorp duurzaam te maken en leefbaar te houden. De projectgroep wil invulling geven aan dit onderwerp en een schakel zijn tussen de vragen die spelen bij de inwoners van Duurzaam Diekendamme en mogelijke oplossingen die er in de markt zijn.

Om inzicht te krijgen in de vragen die er zijn onder particulieren omtrent dit onderwerp heeft de projectgroep particuliere woningverbetering Borsele een enquêteformulier opgesteld. Dit formulier is te downloaden op deze site middels onderstaande link.

Mocht u geïnformeerd willen worden over de mogelijkheden betreffende particuliere woningverbetering verzoeken wij u onderstaand formulier te downloaden en ingevuld te retourneren op onderstaand e-mailadres.

DOWNLOAD HIER HET ENQUETEFORMULIER

Retouradres: pwv@diekendamme.nl