background
„We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
„Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
„De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“
  • „We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
  • „Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
  • „De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“

Prijzen

€ 50.000 voor de winnaar


Aan het project Duurzaam Diekendamme is een hoofdprijs verbonden van € 50.000, beschikbaar gesteld door de Stichting Zeeland Refinery. Het dorpsteam dat naar oordeel van de jury het beste dorpsplan heeft gemaakt, kan over dit bedrag beschikken om concrete acties uit het dorpsplan te realiseren.

Steun van Bedrijvennetwerk Duurzaam Borsele


Het winnende dorp mag voor de uitvoering van de plannen ook een beroep doen op bedrijven die deel uitmaken van het bedrijvennetwerk, één van de initiatiefnemers van het project.
 Omdat deze bedrijven actief zijn in verschillende sectoren kunnen ze verschillende producten en diensten leveren. In onderling overleg kan hieraan invulling worden gegeven. De lijst van deelnemende bedrijven vindt u onder ‘Organisatie’


Eerste Zeeuwse ACE Award


Duurzaam Diekendamme is tevens een pilotproject in een groter Europees project (ACE Academy of Champions for Energy) waarin duurzame energieoplossingen op lokaal niveau centraal staan. Het Zeeuws Klimaatfonds is een van de 12 partners in dit ACE-project.


In het kader van het ACE project zullen in 2015 prestigieuze prijzen (awards) uitgereikt worden aan klimaatneutrale en dorpen en andere projecten. 


Het Borselse dorp dat het beste plan maakt voor het thema ‘energie- en klimaat’ komt hiervoor in aanmerking. In het kader van het project Duurzaam Diekendamme zal bij de finale in december bekend worden welk dorp de eerste Zeeuwse ACE Award krijgt. Aan deze award is geen geldprijs verbonden.

€ 1.000 onkostenvergoeding


Elk deelnemend team heeft recht op € 1.000 onkostenvergoeding. 
In de handleiding staat beschreven hoe dit budget wordt toegekend en welke voorwaarden er zijn.