background
„We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
„Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
„De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“
  • „We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
  • „Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
  • „De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“

Vijftig ideeën voor duurzame dorpen

Datum: 24 August 2014

De bundel ‘Vijftig ideeën voor duurzame dorpen’ is nu online beschikbaar. Dit ideeënboek is tot stand gekomen op initiatief van het Zeeuws Klimaatfonds en de stichting ‘Land van Borsele’.

Beide organisaties werkten in 2012 nauw samen in het succesvolle project ‘Duurzaam Diekendamme’. Hierbij zijn verschillende dorpsteams in de gemeente Borsele de uitdaging aangegaan om binnen een half jaar een duurzaam dorpsplan te maken. De oogst aan ideeën voor acties en projecten op dorpsniveau was daarbij zo verrassend goed en groot, dat het idee voor een handleiding ‘hoe maken wij ons dorp duurzaam?’ al snel geboren was.

De realisatie van dit ideeënboek maakt nu deel uit van een provinciaal vervolgproject: ‘Duurzame Dorpen in Zeeland’. Het ideeënboek is een informatie- en inspiratiebron voor alle inwoners van dorpen in Zeeland, die ook in hun dorp aan de slag willen.

Ad Phernambucq, coördinator van het Zeeuws Klimaatfonds, is verantwoordelijk voor de samenstelling van deze eerste versie van wat gezien wordt als een ‘levend document’. Met feedback en aanvullingen kan de bundel in de komende tijd verder uitgroeien en geactualiseerd worden.

In de bundel zijn de vijftig ideeën voor concrete acties en projectvoorstellen ingedeeld in maar liefst zestien themavelden. Daarbij is de aandacht voor people, planet en profit, de drie peilers van duurzaamheid, evenwichtig verdeeld. Deze thematische indeling sluit aan bij de indeling die ook het landelijk netwerk duurzame dorpen hanteert. 

Met deze organisatie is nauw samengewerkt om binnen kort tot een landelijke ideeënbundel te komen. De voorbeelden in de eerste versie hebben nu nog vooral betrekking op Zeeuwse dorpen, maar zijn veel breder toepasbaar.

Op de site van het Zeeuws klimaatfonds vindt u de bundel 'Vijftig ideeën voor duurzame dorpen'