background
„We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
„Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
„De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“
  • „We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
  • „Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
  • „De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“

Woensdag 2 juli informatieavond

Datum: 24 June 2014

Stichting Land van Borsele organiseert op woensdag 2 juli 2014 om 19.30 uur in het dorpshuis van Baarland een informatieavond over duurzame particuliere woningverbetering in de gemeente Borsele. Op deze avond worden bezoekers voorgelicht over het nut en de noodzaak van verbetering van hun woning op het gebied van energie en levensloopbestendigheid. 

Daarnaast wordt informatie verstrekt over de financieringsmogelijkheden van een verbouwing of woningverbetering. De bijeenkomst is vooral bedoeld voor de inwoners van de gemeente Borsele en heeft als doel om particuliere woningeigenaren te motiveren aan de slag te gaan met hun woning. Om inzicht te krijgen in de vragen die er zijn onder particulieren omtrent dit onderwerp heeft de projectgroep particuliere woningverbetering Borsele een enquêteformulier opgesteld. Dit formulier is te downloaden op deze site middels onderstaande link. De eerste 10 respondenten wordt een gratis quickscan aangeboden. Deze quickscan moet inzicht bieden in de huidige staat van de woning en de mogelijkheden voor een verbetering.

DOWNLOAD HIER HET ENQUETEFORMULIER

Retouradres: pwv@diekendamme.nl