background
„We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
„Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
„De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“
  • „We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
  • „Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
  • „De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“

Baarland winnaar hoofdprijs duurzaamste dorp ’Diekendamme’'

Datum: 13 December 2012
Baarland is winnaar geworden van de hoofdprijs van € 50.000 voor het beste plan om het dorp duurzaam en klimaatneutraal te maken. De jury heeft dit op 12-12-12 bekend gemaakt op een druk bezochte en feestelijke bijeenkomt in ‘de Buffer’ in Hoedekenskerke. Daarbij presenteerden de drie genomineerde dorpsteams hun toekomstplannen aan het publiek. Nisse ontving daarbij de eerste ACE-Award voor het dorp met het beste plan op het onderdeel energie en klimaat. Ovezande kreeg veel waardering voor de praktische aanpak en de betrokkenheid van het dorp. Het team mocht 50 energieboxen mee naar huis nemen.
 
De voorzitter van de Jury, Sjaak Elenbaas , motiveerde de keuze voor Baarland als volgt:
“Het team van Baarland heeft met het plan ‘De Beer Gaat Los’ een buitengewone prestatie geleverd. Het plan is breed en samenhangend opgezet, is zeer compleet en ook nog eens fraai verpakt. De aanpak en uitwerking zijn erg professioneel.  Een duur betaald adviesbureau had in onze ogen nauwelijks beter werk af kunnen leveren. Het team bouwt dankbaar voort op een in 2011 gehouden dorpsenquête uit en weet zich daarmee ook gesteund door de dorpsbewoners.  Maar het team is nog een aantal stappen verder gegaan. Het plan bevat meer dan 40 concrete ideeën en voorstellen. Het meest opvallend zijn daarvan wel de eigen munt (de Baarlandse Beuro), het Kasteel Berenburg en het Masterplan Slotstraat. Het lijkt erop, dat Baarland bijna geen idee onbesproken laat."
 
Ook over de andere genomineerden was de jury zeer positief. De plannen van de drie dorpen worden volgens de jury alle drie gekenmerkt door een verassend hoge kwaliteit. De opzet, uitwerking en vormgeving zijn naar het oordeel van de jury boven verwachting goed: “Ze geven aan waartoe een dorp in staat is, wanneer een team van vrijwilligers, in samenspraak met de dorpsraad en bewoners , zich sterk maakt voor de leefbaarheid en de toekomst van hun dorp. En dat is veel, zo blijkt uit de inzendingen.”
 
Volgens de jury is duidelijk geworden dat dit project geen verliezers kent. Wat nu al door dorpsteams en andere vrijwilligers in gang is gezet krijgt zeker een vervolg. Door daarbij ook nog eens de krachten te bundelen kunnen alle dorpen in Borsele mee profiteren van ideeën van de drie dorpen. Eén van de concrete ideeën die zich leent voor een gezamenlijke aanpak is de oprichting van een lokale energie coöperatie, een voorstel uit het plan van Nisse. Mede hierom ontving Nisse de eerste ACE Award van het Zeeuws Klimaatfonds.
 
In het project Duurzaam Diekendamme, dat dit voorjaar van start is gegaan, zijn alle dorpen van de gemeente Borsele uitgedaagd om een plan te maken om hun dorp op termijn klimaatneutraal en duurzaam te maken. Een niet geringe opgave; niet alleen door het korte tijdsbestek maar ook door het grote aantal onderwerpen. Naast het thema ‘Energie en Klimaat’ waren er in totaal 12 thema’s in te vullen met ideeën en concrete projectvoorstellen.
 
De initiatiefnemers van het project Duurzaam Diekendamme, het Zeeuws Klimaatfonds en de stichting Land van Borsele, zijn erg ingenomen met de resultaten van het project. De stichting, de gemeente Borsele en de ondernemers van de gemeente zullen de dorpen die aan de slag gaan met hun plannen verder ondersteunen. Na de uitreiking van de hoofdprijs, die beschikbaar is gesteld door het Zeeland Refinery fonds, zullen deze partijen hierover met de dorpsteams in overleg gaan.
 
Het juryrapport kunt u hier downloaden.