background
„We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
„Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
„De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“
  • „We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
  • „Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
  • „De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“

Land van Borsele

De projectgroep Duurzaam Diekendamme werkt binnen de Stichting ‘Land van Borsele’. Deze stichting wil op een proactieve manier met de streek en betrokken partijen zorgen voor een creatie van meerwaarde. Door inzet van de kracht en kwaliteit van het Land van Borsele. De leefbaarheid, duurzaamheid en vitaliteit borgen voor een regio waar het wonen, werken en recreëren is. Het centrale thema daarbij is energie! Meer informatie: www.landvanborsele.nl