background
„We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
„Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
„De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“
  • „We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
  • „Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
  • „De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“

Wie steunt ons

Het project Duurzaam Diekendamme wordt mogelijk gemaakt door de financiële steun van de hieronder genoemde partijen.

Provincie Zeeland
   
Programma Leren voor Duurzame ontwikkeling
   
Het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds
   
Academy of Champions of Energy
   
Zeeuws Klimaatfonds
   
Stichting Zeeland Refinery
   
Delta NV

 

Hiernaast zijn er instellingen en bedrijven die het project steunen met advies of diensten.

Zeeuwse Milieufederatie
   
Scoop
   
AdFair
   
Bits & Pieces
   
Gemeente Borsele