background
„We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
„Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
„De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“
  • „We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en de groene omgeving.“
  • „Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling.“
  • „De kracht van water, daar kan je gebruik van maken.“

Wie zijn wij

Het project Duurzaam Diekendamme is een initiatief van het Bedrijvennetwerk Duurzaam Borsele en het Zeeuws Klimaatfonds. Het project valt inmiddels onder de in 2012 opgerichte stichting Land van Borsele.

Deze stichting wil op een proactieve manier met de streek en betrokken partijen zorgen voor een creatie van meerwaarde. Door inzet van de kracht en kwaliteit van het Land van Borsele. De leefbaarheid, duurzaamheid en vitaliteit borgen voor een regio waar het wonen, werken en recreëren is. Het centrale thema daarbij is energie! Meer informatie: www.landvanborsele.nl

Het Zeeuws Klimaatfonds wil een bijdrage leveren aan de energietransitie in Zeeland. In de visie van het fonds moet de ontwikkeling van duurzame energiebronnen in Zeeland versneld worden. Het fonds ondersteunt overheden en bedrijven bij het realiseren van een duurzame en klimaatneutrale energiehuishouding en geeft financiële aan concrete projecten. 

Meer informatie www.zeeuwsklimaatfonds.nl

De algemene projectleiding is in handen van de gemeente Borsele en het Zeeuws Klimaatfonds.

Traas en Ovaa Infra

Architecten Alliantie

AdFair

Gemeente Borsele

Delta

Minnaard Projecten

Ondernemers Vereniging
Borsele

Paree

Roegiers de Koeijer

R & B Wonen

Zeeland Refinery

Zeeuws Klimaatfonds